Om Hallen

 

Copyright © All Rights Reserved.

Material på sidorna får användas för icke kommersiell bruk så länge källa och upphovsman anges och inom ramen för god sed

Om Hallen och hur det började.

-Hur började det hela?

 

Det måste ha varit 1978. Vi brukar säga det i alla fall. När vi skall jubilera. Det började som en referensgrupp på kulturförvaltningen i Karlstad med kultursekreteraren Anders Ek samt operasångaren Bo Runqvist som initiativtagare.

 

Vi var några lämpliga personer som kallades till samråd om en visklubbsstart (Kjell Kvarnevik, Rolf Olsson och jag bl.a). Efter en tid konstituerades en styrelse.

 

Vi höll till med våra konserter på olika scener till en början. Efter en tid flyttade vi in på Karlstads gamla saluhall som hade byggts om till ett allaktivitetshus - drogfritt. Här bokade vi upp oss när vi hade konserter. Vi spånade på ett namn och en logotype. Det blev Visklubben Hallen. Och logotypen blev helt enkelt en stiliserad bild av saluhallens fasad.

 

Här kom vi sen att stanna i många år och grundlägga vår verksamhet. Konserterna var många och alla de kända svenska visartisterna var naturligtvis där och framträdde. Fem konserter per säsong (vår och höst) var vanligt. Ekonomin syddes ihop med medlemsavgifter, entréer, kommunalt kulturbidrag samt bidrag från studieförbund-framförallt ABF.

 

Ibland gjorde vi egna produktioner och sjöng och spelade själva. Samarbete pågick med Visklubb-67,Säffle samt så småningom med en nystartad visklubb i Kil. När saluhallen på nytt byggdes om och verksamheten förändrades där upphörde så småningom visklubbens konserter där. Idag ambulerar klubben bland kommunens olika scener, tex Sundstaaulan, Biblioteket (caféet eller Arenan), Museicaféet, Alsters Herrgård, Café August eller någon hembygdsgård i Kommunen. Allt efter lägenhet och behov.

 

Tommy Edström

 

Bilder från 2011

Bilder och annat från våra bildgallerier

l

l

Varje år arrangerar Visklubben Hallen visaftnar och evenemang. I bland är det med stora namn, men lika ofta väljer vi att presentera mindre kända artister. Två återkommande arrangemang är firandet av Evert Taubes födelsedag den 12 mars och visfesten på Värmlands muséum i november.

Kontakt

Visfesten och Evert Taubs födelsedag

Ett av våra största och återkommande årliga arrangemang är Visfesten i november.

 

Visfesten är ett samarbete melland de värmländska visklubbarna Visklubb 67 från Säffle, Kils Visklubb, Stavnäs Visklubb och Visklubben Hallen.

 

Förutom många trubadurer som spelar visor utses årets visstipendiat i samband med Visfesten.

 

Lika traditionsenligt firar vi varje år Evert Taubes den tolfte mars med en konsert då olika trubadurer framför sina tolkningar av Everts Visor.

 

 

 

 

 

ordförande Anders Bergman

L